Välj position

Klicka Välj position för att välja användarens position (jobbroll). Detta är användbart för rapportändamål.